Logo Koalicji Obywatelskiej

Ewa Danuta Czerwiec jest absolwentką Politechniki Radomskiej na kierunku Wychowanie Techniczne o specjalności informatyka. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie fizyki z elementami informatyki oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej jak również zarządzania oświatą. Absolwentka Executive Master of Business Administration (EMBA). Posiada 25 letnie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel i dyrektor. W ramach swojej pracy realizuje różnego rodzaju projekty, przedsięwzięcia o szerokim zasięgu, współpracuje z instytucjami oraz wykorzystuje wiedzę z zakresu zarządzania.