Logo Koalicji Obywatelskiej

Poseł na Sejm w latach 1985 – 1993, 2001-2015 i obecnej kadencji. Współzałożyciel Bractwa Młodzieży Prawosławnej, jedynej w bloku państw socjalistycznych organizacji młodzieży prawosławnej, której przewodniczył w latach 1981-1983. Wiceprezydent Światowego Zgromadzenia Młodzieży Prawosławnej SYNDESMOS w latach 1983-1985. Założyciel i Redaktor Naczelny do dziś, miesięcznika „Przegląd Prawosławny”. Jako poseł sprawozdawca skutecznie przeprowadził proces uchwalania kilku, ważnych dla mniejszości wyznaniowych i narodowych ustaw, m.in. „ o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” i „ o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym”. W lipcu 2023 roku wybrany na prezydenta światowej organizacji – Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławia, którą tworzą parlamentarzyści 23 państw.