Logo Koalicji Obywatelskiej

Ernest Janusz Iwańczuk, lat 55.5, żonaty, ojciec dwóch córek i czterech synów.
Magister inżynier informatyk i magister prawa a ponadto
studia podyplomowe z administracji, ekonomii, zarządzania w samorządzie i MBA.
Nieukończone studia doktoranckie i prowadzenie zajęć ze studentami.
Początkowo informatyk w administracji skarbowej i szpitalu onkologicznym.
Następnie zarządzający instytucjami resortu finansów, zastępca burmistrza a obecnie starosta powiatu.
Zagorzały propagator krwiodawstwa i krwiodawca, który oddał 44 litry krwi.
Trzymający formę miłośnik biegania długodystansowego i maniak pykania meczyków w FIFA.