Logo Koalicji Obywatelskiej

Emilia Jaskólska nr 17, okręg toruński -nr 5
lat 50, zamężna, troje dzieci, razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 60 ha w powiecie rypińskim ukierunkowane na bydło mleczne. Ukończyła studia na kierunku zarządzanie SWSPiZ w Łodzi oraz podyplomowo rolnictwo w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Jest członkiem Rady Powiatowej Izby Rolniczej oraz Przewodniczącą Komisji Produkcji i Ekonomiki Wojewódzkiego Walnego Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiej  Izby Rolniczej. W latach 2006-2014 radna Gminy Skrwilno- przez 2 lat vice-przewodniczącą , aktywnie działa w lokalnych stowarzyszeniach – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno, członek Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich
Wolny czas poświęca na śledzenie zmian w prawie rolnym, rachunkowości, funduszach europejskich i finansowaniu samorządów.