Logo Koalicji Obywatelskiej

Wykształcenie wyższe mgr inż. Studia podyplomowe w zakresie chemii, nadzoru pedagogicznego, zarządzania oświatą. Ponad 30 lat związana z oświatą jako nauczyciel, wizytator, inspektor do spraw oświatowych w organie prowadzącym szkoły, dyrektor szkoły zawodowej. Ponadto praca społeczna w Stowarzyszeniu Absolwentów I LO w Krasnymstawie oraz przy organizacji Ogólnopolskiej Sesji Chmielarskiej w ramach imprezy Chmielaki Krasnostawskie.