Logo Koalicji Obywatelskiej

Posłanka VII, VIII ,IX kadencji, pedagog specjalny, magister resocjalizacji
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im.marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Pedagog szkolny, wykładowca akademicki.Przewodnicząca Rady Miasta, radna
Rady Miasta Płocka.W sejmie od 12 lat członkini Komisji Edukacji, a także
Komisji Kultury i Komisji Ustawodawczej.