Logo Koalicji Obywatelskiej

Siedlczanka, specjalistka do spraw organizacji i zarządzania w  ochronie zdrowia, od wielu lat zawodowo związana z tym sektorem. Wicedyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. Audytor systemów zarządzania jakością ISO. Ukończone studia z zakresu zarządzania i marketingu, zarządzania w ochronie zdrowia, zarządzania  podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego, EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA). Radna Rady Miasta Siedlce VII kadencji.