Logo Koalicji Obywatelskiej

Wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów (SGH). Prywatnie szczęśliwa mężatka i matka trzech synów. Aktywna zawodowo, dzieląca obowiązki pomiędzy życie rodzinne, pracę zawodową i działalność społeczno-samorządową.

Od dwóch kadencji piastuje funkcję radnej w podwarszawskich Ząbkach. Obecnie, od 2018 roku, na stanowisku Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Ząbki i Przewodniczącej Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.

Od ponad 20 lat aktywnie społecznie uczestniczy w życiu przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, pełniąc funkcje Przewodniczącej Rad Rodziców i członków Prezydium.

„Praca zawodowa w obszarze współpracy międzynarodowej, znajomość języków obcych, unijnych dyrektyw, rozporządzeń i wytycznych daje mi rozeznanie i umiejętność funkcjonowania w oparciu o regulacje Unii Europejskiej. Pozwala umiejętnie poruszać się w ramach prawa europejskiego i narodowego.Szczególnie bliskie są mi tematy związane z edukacją i wychowywaniem młodego człowieka, zapewnienie właściwych warunków do nauki, praworządność oraz racjonalna opieka społeczna i ochrona środowiska”.