Logo Koalicji Obywatelskiej

Dragomir Rudy magister historii, radny i członek zarządu powiatu prudnickiego
Jako czynny samorządowiec, posiadający liczne kontakty posiada odpowiednie predyspozycje,
wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych mu obowiązków.
Społecznik i organizator działający na rzecz młodzieży i seniorów. Spiker, publicysta i działacz sportowy aktywnie wspiera krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Pracownik Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zajmujący się edukacją i propagowaniem kultury w województwie opolskim wśród młodzieży i seniorów.
Miłośnik historii lokalnej, przewodnik i promotor regionu i województwa.
Przewodniczący koła Platformy Obywatelskiej w Głogówku i członek zarządu powiatowego koła PO.
Cechy osobowe kandydata w tym komunikatywność, właściwa organizacja własnej pracy, asertywność, wysoka kultura osobista oraz silna osobowość dają gwarancję właściwego wykonania obowiązków służbowych na każdym stanowisku.