Logo Koalicji Obywatelskiej

Moje główne zainteresowanie stanowi zagospodarowanie przestrzenne miasta oraz rewitalizacja. Aktywnie pracuję w radzie miasta poprzez składanie wielu interpelacji, inicjatyw uchwałodawczych oraz stanowisk w sprawie projektów oraz wykonań budżetu miasta.