Logo Koalicji Obywatelskiej

Mam 52 lata. W 1990 roku ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Z wykształcenia jestem germanistką. Od 30 lat jestem ściśle związana z polską szkołą, w tym 15 lat na stanowisku dyrektora szkoły. Obecnie jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku.

W 2014 roku ukończyłam menedżerskie studia podyplomowe MBA. Posiadam kwalifikacje z zakresu coachingu, tutoringu oraz doradztwa zawodowego. Jestem ekspertem do spraw awansu zawodowego oraz trenerem biznesu.

Już trzecią kadencję pracuję w samorządzie lokalnym. Najpierw dwie kadencje jako radna Gminy Stegna pełniłam funkcje Przewodniczącej Rady Gminy Stegna i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Teraz jestem w Radzie Powiatu Nowodworskiego Przewodniczącą Komisji Społeczno-Oświatowej. Staram się wypełniać swoje zadania sumiennie, ponieważ mieszkańcy mi zawierzyli podczas wyborów.

Podjęłam decyzję o kandydowaniu do Sejmu RP, ponieważ chciałabym wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i samorządowe na rzecz dobra wspólnego