Logo Koalicji Obywatelskiej

Jestem doświadczoną sołtyską miejską czyli przewodniczą zarządu piętnastotysięcznego osiedla, od wielu lat działam społecznie na rzecz mieszkańców mojej małej ojczyzny.

Tak jak większość kobiet, pracę społeczną i zawodową (jestem przedsiębiorczynią w branży nieruchomości), dzięki pomocy męża, łączę z życiem rodzinnym, jako zaangażowana mama trojga dorastających dzieci.

Jako polityczka chcę reprezentować i walczyć o interesy kobiet: koniec z piekłem kobiet! Jestem za liberalizacją prawa aborcyjnego, refundacją antykoncepcji, dostępnością żłobka i przedszkola dla każdego dziecka, zrównaniem płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Będą działać w sprawie całkowitego rozdziału Kościoła od państwa i likwidacji lekcji religii w szkołach!

Chcę pracować na rzecz interesów społeczności lokalnych: zieleni blisko ludzi, ogólnodostępnych zajęć sportowych i artystycznych, dostępnej kultury.

Zajmę się tematem refundacji sprzętu dla sportowców z niepełnosprawnościami a także potrzebą budowy sal sportowych do lekkiej atletyki i sportów zespołowych.

Uważam, że niezbędnie należy przywrócić prawa niezależnych organizacji pozarządowych: zapewnić im równe i sprawiedliwe traktowanie, dostęp do środków publicznych poprzez przyznawanie tych środków pod silną kontrolą społeczną.

Będę reprezentować przedsiębiorców i przedsiębiorczynie, będę zabiegać o urzędy skarbowe przyjazne i pomocne przedsiębiorcom, walkę z drożyzną, stabilizację prawa podatkowego i obowiązkowe vacatio legis na nowe przepisy.

Jako przedsiębiorczyni i dr makroekonomii wiem, że zmiany są możliwe, należy jednak zmienić priorytety w wydatkach publicznych i zrezygnować z rozdawnictwa i wspierania „wybranych” wg. partyjnego klucza, na rzecz rozsądnego zarządzania publicznymi pieniędzmi. Pokażmy w Warszawie, jak to się robi w Wielkopolsce!

Mieszkańcom Poznania i powiatu poznańskiego trzeba zapewnić dostęp do morza! Konieczna jest budowa S11 na północ, wyjazdu od ronda Obornickiego do S11 oraz budowa wiaduktów w ulicy Lutyckiej, na Woli i na Golęcinie. Potrzeba więcej połączeń Kolei Metropolitalnej, oraz tramwaj na Podolany i Strzeszyn.

Poznaniacy mają dosyć stania w korkach, czas żeby w Warszawie, przy ustalaniu wydatków na inwestycje, wziąć pod uwagę nasze potrzeby!