Logo Koalicji Obywatelskiej

W działalność publiczną zaangażowana od 2014 roku. Ukończyła
Bezpieczeństwo Wewnętrzne nDziałaczka polityczna, społeczna i samorządowa
– członkini Nowoczesnej oraz stowarzyszenia Obywatelski Toruń,
przewodnicząca Rady Okręgu Rubinkowo – jednostki pomocniczej Gminy Miasta
Toruń, pracownik samorządowy.