Logo Koalicji Obywatelskiej

Z wykształcenia jestem politologiem, z zawodu – pracownikiem naukowym, z urodzenia Krakusem. Łączę wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co pozwala mi być sprawnym samorządowcem, kilkukrotnie uznanym za najlepszego krakowskiego radnego, w ostatnich wyborach samorządowych otrzymałem największą liczbę głosów w historii wyborów do Rady Miasta Krakowa – 11 561.
Jestem autorem uchwały w sprawie refundacji zabiegów in vitro w Krakowie, uchwał w sprawie ochrony najważniejszych terenów zielonych naszego miasta: Parku Jalu Kurka, Zakrzówka i Lasu Borkowskiego. Zainicjowałem program zalesiania Krakowa, program współpracy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi, doprowadziłem do powstania wielu nowych parków miejskich. Ponadto współtworzyłem Ustawę o krakowskim związku metropolitalnym. Potrafię stanowczo upominać się o sprawy ludzi pokrzywdzonych, słabszych i dyskryminowanych, więcej informacji na mój temat znajdą Państwo na stronie internetowej www.jaskowiec.krakow.pl.