Logo Koalicji Obywatelskiej

Dawid Puchalski – student UJ, przyszły nauczyciel języka polskiego i łaciny. Wielki zwolennik budzącej się szkoły. Doświadczenie samorządowe zdobywał jako przewodniczący młodzieżowych rad w Knurowie i Gliwicach, a także jako radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Wierzy, że dzięki młodym ludziom w polityce Czarnkowa szkoła odejdzie w niepamięć, zastąpiona nowoczesną, otwartą i hermeneutyczną edukacją.