Logo Koalicji Obywatelskiej

Danuta Jazłowiecka, jej działalność dla Opolszczyzny najlepiej charkteryzuje przydomek nadany jej przez innych parlamentarzystów – „delegowana do zadań specjalnych”. Tak działała zarówno wspierając Opolan podczas powodzi stulecia w 1997 r., jak i rok później współorganizując obronę województwa. Od 2000 r. przygotowywała Opolan do członkostwa w Unii Europejskiej realizując autorski program oficera ( urzędnika ) europejskiego w każdej opolskiej gminie i organizacjach pozarządowych oraz wspierając rozwój europejskich klubów szkolnych. Przed Komisją Europejską prezentowała pierwsze opolskie, przedakcesyjne projekty inwestycyjne, które otrzymały wysokie dofinansowanie. Jako inżynier budownictwa jest w swoim działaniu wierna zasadom budowania, rozwijania, nie niszczenia.W Sejmie V i VI kadencji odpowiedzialna była za przygotowanie prawa pod fundusze unijne. Specjalistyczne studia w Stanach Zjednoczonych, stypendia i wizyty studyjne w krajach zachodnich Europy, Japonii i Australii przygotowały ją do pracy w środowisku międzynarodowym. Reprezentując Opolan w Parlamencie Europejskim pracowała nad unijnymi rozwiązaniami prawnymi od rozporządzenia gazowego do delegowania pracowników skutecznie dbając o interesy Polaków. Od czterech lat jako Senator RP zabiega zarówno w kraju jak i na arenie europejskiej o rozwiązania zapewniające ochronę klimatu i przeprowadzenie zrównoważonej transformacji energetycznej. Danuta Jazłowiecka, opolska kobieta, kandydatka na posłankę do Sejmu X kadencji gotowa kontynuować swoją pracę w przywracaniu zasad demokratycznych w powyborczej rzeczywistości. To zadanie również z pomocą i dla Opolan wykona.