Logo Koalicji Obywatelskiej

Cecylia Brodzińska – absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Z zawodu nauczyciel, od 2015 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiechlicach. Od 2018 r. pełni funkcję radnej Powiatu Żagańskiego, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Powiatu Żagańskiego. Strażak ochotnik OSP Dzikowice. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Aktywny członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Szprotawie. Od 2006 r. prezes Oddziału Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szprotawie. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami, które mają na celu poprawę warunków życia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, a także osób starszych i niepełnosprawnych. Współtworzyła oraz koordynowała wiele projektów skierowanych do uczniów i środowiska lokalnego, w tym finansowanych z Unii Europejskiej. Aktywny członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Działa na rzecz oświaty, pomocy społecznej, lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych.