Logo Koalicji Obywatelskiej

Przedsiębiorca, społecznik i samorządowiec. Lublinianka roku w Plebiscycie
Kuriera Lubelskiego, nagrodzona za działania anty-smogowe. Radna
Województwa Lubelskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej od 2010 roku do
teraz. Od lat zaangażowana w sprawy związane z ochroną środowiska i
wspieraniem przedsiębiorczości. Za swoją pracę wielokrotnie nagradzana
(“Zasłużona dla polityki młodzieżowej”, “Ambasadorka Aktywności Kobiet”,
“Przedsiębiorcza Kobieta”, laureatka “Akantu Przedsiębiorczości” studentów
KUL). Członek ciał dialogu społecznego i obywatelskiego – Rady Działalności
Pożytku Publicznego oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.