Logo Koalicji Obywatelskiej

Bożena Henczyca – ur. 19.04.1976. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zarządzanie i studia menadżerskie MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w „Tygodniku Kępińskim”, w latach 2009-2014 była wójtem w gminie Perzów. Była posłanką na Sejm RP VII i VIII kadencji. Działa w wielu organizacjach społecznych. Jest założycielką m.in. a Stowarzyszenia LGD Wrota Wielkopolski oraz od 14 lat pełni rolę prezesa Towarzystwa Społecznego „Tilia”. Od zawsze aktywnie działa na rzecz kobiet, seniorów, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami. Autorka trzech książek.