Logo Koalicji Obywatelskiej

Absolwent socjologii, od 2015 roku jestem aktywnie zaangażowany w Stowarzyszeniu „Młodzi Demokraci” na poziomie lokalnym i krajowym Co więcej, jako osoba z niepełnosprawnością, cierpiąca na Achondroplazję, doskonale rozumiem codzienne wyzwania, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki swojemu osobistemu doświadczeniu jestem w stanie empatycznie podejść do tych problemów i podejmować działania na rzecz poprawy jakości życia tej grupy społecznej. Współpracuje również z różnymi organizacjami, które działają na rzecz tej grupy społecznej. Jej celem jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia, dostępu do edukacji, pracy i innych podstawowych praw dla osób z niepełnosprawnościami.