Logo Koalicji Obywatelskiej

Pielęgniarka ze specjalizacją, ukończone studia MBA (Master of Buisness Administration) w ochronie zdrowia. Ostatnie kilkanaście lat pełniłam funkcje kierownicze, jednak nigdy nie „oderwałam” się od zawodu. Od wielu lat buduję i wzmacniam samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Jestem przewodniczącą Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach oraz członkiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Od 26 lat działam społecznie w związkach zawodowych pielęgniarek i położnych. Nigdy nie bałam się wyzwań pracy związkowca. Stawiam na dialog, merytorykę w kształtowaniu warunków pracy. Moje działania zdobyły zaufanie koleżanek i kolegów i od 2019 r. jestem przewodniczącą Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Nie lubię się przyglądać z boku i ważne sprawy biorę w swoje ręce. Jestem jedną z osób, która uczestniczyła w proteście „Białe Miasteczko” w 2007. Celem protestu była chęć poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia i warunków pracowniczych. W trakcie protestu na polecenie ówczesnego Premiera Jarosława Kaczyńskiego użyto sił policji w stosunku do protestujących pielęgniarek i położnych. To przykre doświadczenie przeżyłam razem z Koleżankami. Utwierdziło mnie one w przekonaniu, że dialog jest najlepszą formą rozwiązywania sporów i konfliktów, ale także najbardziej efektywną drogą wypracowania merytorycznych rozwiązań. Nie boję się wyzwań, a praca związkowca nauczyła mnie podejmowania różnych aktywności: prowadziłam procesy sporów zbiorowych, strajki, pikiety, manifestacje, organizowałam i brałam udział w spotkaniach z pracodawcami, decydentami i politykami, których celem jest aktywizacja do rozwiązywania problemów w ochronie zdrowia. Jako przewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego jestem codziennym wsparciem merytorycznym dla zakładowych organizacji związkowych. Pomagam poszkodowanym członkom związku, wszędzie tam, gdzie łamane są prawa pracownicze. Wiem, że moje działania są słuszne, bo potwierdzają je, m.in. wygrane sprawy w Sądzie Pracy. Jestem aktywnym członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i powiatowej Rady Rynku Pracy i dzięki temu doświadczeniu rozumiem i znam bieżące problemy społeczno-gospodarcze naszego regionu i kraju.