Logo Koalicji Obywatelskiej

Bartosz Zawieja – Członek Zarządu PO RP w Wielkopolsce, Przewodniczący PO RP w Poznaniu. Prywatnie, wspólnie z żoną, wychowuje synka. Zawodowo związany ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Bartosz to doświadczony samorządowiec z Poznania, stanowi doskonały wybór na posła. Jego kandydatura łączy w sobie bogate doświadczenie, umiejętności zarządcze oraz głębokie zaangażowanie społeczne, co czyni go idealnym kandydatem dla tych, którzy oczekują skutecznej reprezentacji na forum Sejmu RP. Zawieja posiada solidne fundamenty w postaci wieloletniej praktyki samorządowej. Był radnym osiedlowym i miejskim przez wiele lat, co pozwoliło mu na zdobycie cennego doświadczenia i gruntowne zrozumienie potrzeb lokalnej społeczności. Jego kompetencje doceniono poprzez powierzenie mu roli przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Miasta Poznania, gdzie zdobył uznanie dzięki skutecznemu zarządzaniu i realizacji ważnych projektów. Bartek odznacza się również wyjątkową zdolnością do pozyskiwania dotacji dla Poznania i powiatu poznańskiego. Jego praktyka w zarządzaniu projektami jest kluczowa dla efektywnego wykorzystania publicznych środków finansowych na rozwój infrastruktury lokalnej. Jest współautorem pierwszych wniosków o dotacje zgłoszonych przez Miasto Poznań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, takich jak przebudowa Głogowskiej od Autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego oraz przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu w ramach SPOT. Jego kandydatura to jednak nie tylko doświadczenie i umiejętności zarządcze. Zawieja to osoba aktywna społecznie, co potwierdzają liczne akcje charytatywne, które sam organizował. Troska o dobro społeczności jest jego priorytetem, a dowodem na to są tytuły Przyjaciela Szkół Podstawowych 4, 10 i 74 w Poznaniu, które otrzymał za pomoc przy budowie sal gimnastycznych, placów zabaw i boisk sportowych. Jego zaangażowanie zostało również docenione przez społeczność Poznania. Wygrana w plebiscycie Osobowość Roku 2019/2020 oraz odznaka Srebrnej Róży w 2014 roku dla najaktywniejszych mieszkańców Poznania, działających na rzecz rozwoju infrastruktury komunalnej, są wyrazem uznania dla jego pracy. Kolejnym istotnym aspektem działalności Zawiei jest jego wkład w budowanie silnej struktury Platformy Obywatelskiej w Poznaniu. To dzięki jego zaangażowaniu PO w Poznaniu jest jedną z największych i najaktywniejszych struktur w całej Polsce. Podsumowując, Bartosz Zawieja to kandydat z bogatym doświadczeniem i kompetencjami oraz prawdziwym zaangażowaniem społecznym.