Logo Koalicji Obywatelskiej

Bartosz Smółka, członek PO, Koła Platforma Obywatelska Czas na Będzin. Rodowity będzinianin. W 20013 r. ukończyłem wyższe studia prawnicze. W 2021 r. uzyskałem tytuł doktora nauka prawnych a od 2022 r. jestem radcą prawnym. Prowadzę swoją Kancelarię Radcy Prawnego w Będzinie. Ponadto jestem mediatorem a także doradcą obywatelskim. W latach 2013-2018 byłem asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym. Od 2016 r. jestem związany z sektorem organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje po dzień dzisiejszy, świadcząc na rzecz wielu potrzebujących osób – porady prawne i obywatelskie. Od 2018 r. jestem również radny Rady Powiatu Będzińskiego na latach 2018-2024. W 2018 r. pierwszy raz startowałem w wyborach samorządowych z list niezależnego kandydata na Prezydenta Miasta Będzina. Z powodzeniem udało mi się dostać do Rady Powiatu, osiągając przy tym wynik 804 głosów. W latach 2017-2019 byłem również doradcą Wicemarszałek Sejmu RP – Barbary Dolniak. Interesuje się podróżami, sportem oraz kinem.