Logo Koalicji Obywatelskiej

Urodził się 30 grudnia 1971 r. w Resku. Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i studiów MBA w Uniwersytecie Szczecińskim. Uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii. Ma uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Pracował m.in. w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Wykładowca PUM. Za swą działalność na rzecz dzieci uhonorowany Międzynarodowym Orderem Uśmiechu (2006 r.) i przyznawaną przez najmłodszych szczecinian nagrodą „Brzdąca”. W latach 2002 – 2007 zasiadał w Radzie Miasta Szczecina, w której w latach 2002 – 2006 przewodniczył Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Od 2007 r. poseł na Sejm RP, członek Komisji Zdrowia i Komisji Spraw Zagranicznych. Od listopada 2009 r. do października 2010 r. wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces. W 2011 r. sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W latach od 2011 – 2015 minister zdrowia w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. W Sejmie VIII kadencji przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia. W wyborach europejskich w 2019 r. z list Koalicji Europejskiej uzyskał mandat Posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z wynikiem 239 893 głosów. W Parlamencie Europejskim zasiada w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Był także Przewodniczącym Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem oraz członkiem Komisji ds. Pegasusa. W lutym 2020 r. został wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej.