Logo Koalicji Obywatelskiej

Bartłomiej Gębala wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego od 2018 roku. Zajmuję się głównie sprawami powiatowej oświaty, ochrony zdrowia i współpracą z organizacjami pozarządowymi. Zaangażowany w sprawy NGO’s i organizacji sportowych, w których działa od wielu lat. Absolwent administracji publicznej oraz studiów podyplomowych z zakresu finansów publicznych na Uniwersytecie Jagielońskim. Ma 37 lat, żonę i czteroletnią córkę.