Logo Koalicji Obywatelskiej

ŚLĄSKIE, Bielsko-Biała II (Rybnik)

Bartłomiej Gabryś

Nauczyciel akademicki Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, kierownik studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość dla
nauczycieli”, prowadzący międzynarodowe i krajowe badania w obszarze
przedsiębiorczości i zarządzania (GEM, RSI, NCN, KBN), publikujący w Polsce
i za granicą. Wielokrotny członek Komisji Oceny Wniosków w projektach
współfinansowanych przez UE. Ekspert ekonomiczny regularnie wypowiadający
się dla mediów krajowych i zagranicznych.

Głęboko zaangażowany w promocję przedsiębiorczości wykładowca Olimpiady
Przedsiębiorczości, Akademii Młodego Ekonomisty, Ekonomicznego Uniwersytetu
Dziecięcego czy Ekonomii dla Liceum i Technikum prowadzący wykłady i
spotkania promujące ekonomię w szkołach średnich województwa śląskiego,
prowadzący zajęcia z przedsiębiorczości i zarządzania na największych
uczelniach w regionie. Opracowywał, koordynował i prowadził projekty z
zakresu: rozpoczynania i tworzenia własnego biznesu, przedsiębiorczości,
efektywnej komunikacji, negocjacji handlowych czy zarządzania
strategicznego. Posiadacz licznych certyfikatów i zaświadczeń kompetencji.

Twórca i prowadzący programu #EkonomiaPoProstu w telewizji
regionalnej TVT oraz kanału EkonomiaPoProstu na YouTube’ie. Nominowany do
nagrody PopScience2021 w kategorii „Myśl globalnie, działaj lokalnie” na
Śląskim Festiwalu Nauki.

Aktywność partyjna – członek Nowoczesna i od początku jej funkcjonowania
współkoordynator jej działań na Śląsku (wcześniej nie należał do żadnej
partii), vice przewodniczący zarządu regionu śląskiego, członek rady
krajowej;

Aktywność społeczna – pomysłodawca i realizator licznych projektów
społecznych jako członek założyciel Stowarzyszenia Otwarty Śląsk oraz
członek założyciel Stowarzyszenia Zjednoczeni 170 walczącego z KDP170 i CPK,
nagrodzony w 2022 roku Cichym Aniołem na Gali Wolontariatu w Mikołowie;

Specjalizacja – nowoczesna edukacja, przedsiębiorczość młodych ludzi,
zarządzanie organizacjami

Prywatnie – mąż swojej żony, tata dla swoich dzieci

Hobby – szybownictwo, członek Aeroklubu Śląskiego

Powrót do listy kandydatów

#