Logo Koalicji Obywatelskiej

Aktywna profesjonalistka, która przez lata swojej kariery zawodowej zyskała szerokie doświadczenie w obszarze edukacji, zarządzania oraz samorządności. Obecnie pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu, gdzie skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości edukacji dla młodych ludzi. Pracowała również jako p.o. dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu oraz wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie oraz jako dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie. Pełniła rolę nauczyciela-wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, jak i w Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie.

Jest również aktywnym samorządowcem. Radna Rady Miejskiej Śmigla w trzech kadencjach (VI, VII i VIII), gdzie była i jest obecnie przewodniczącą komisji finansowo-gospodarczej.

Jej wykształcenie obejmuje ukończenie Wydziału Matematyki i Fizyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w oświacie na PWSZ im. Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz informatyki na Politechnice Poznańskiej. Ponadto zdobyła certyfikat Mini-MBA w programie Administracja Biznesowa na Europejskim Instytucie Przywództwa i Zarządzania w Dublinie.

Jest również inicjatorką powstania Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Nietążkowie oraz Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Czempiniak, co dowodzi jej zaangażowania w rozwijanie więzi społeczności lokalnych.

Jest znana z autorskich projektów edukacyjnych, takich jak mobilność uczniów z programu ERASMUS+ czy certyfikowane klasy wojskowe. Jest również twórczynią innowacyjnego podejścia do nauczania, takiego jak „Klasa językowo-wojskowa w liceum ogólnokształcącym”. Wprowadziła również program nauczania pod nazwą „Concierge jako esencja profesjonalizmu i elegancji” w zakresie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.

Przyznano jej odznaczenia i wyróżnienia, w tym Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi oraz Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Arleta Adamczak jest propagatorką zmian, które przynoszą nowe możliwości. Jej podejście opiera się na wartościach kompetencji i skuteczności.