Logo Koalicji Obywatelskiej

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doktor nauk ekonomicznych, członek
sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz
Komisji Finansów Publicznych. Arkadiusz Marchewka jest absolwentem Szkoły
Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz stypendystą programu Millennium
Leadership realizowanego przez think tank Atlantic Council. Ponadto jest
wykładowcą akademickim w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.