Logo Koalicji Obywatelskiej

Anna Świeżawska, okręg 19, miejsce 35

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki. Ukończyła Zarządzanie oświatą oraz studia w zakresie MBA.

Z zawodu nauczycielka, pedagog specjalna, ekspertka do spraw awansu zawodowego nauczycieli przy MEN, testerka programów komputerowych. Współpracuje z programistami w międzynarodowym środowisku. Zna język angielski, którym na co dzień posługuje się w pracy.

Radna dzielnicy Żoliborz kadencji 2018-2023. Przewodnicząca Komisji Skarg i Petycji, aktywnie pracuje i działa na rzecz edukacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej.