Logo Koalicji Obywatelskiej

Anna Sobolak – Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej. Inżynier Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. Urodzona w Lublinie.
Radna Rady Powiatu wrocławskiego. Sekretarz Platformy Obywatelskiej Miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego (praca w Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, doraźnej komisji legislacyjnej, doraźnej komisji ds. odbudowy ekosystemu rzeki Odry i jej dorzecza, której założenia jestem inicjatorką. Członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz recyklingu bioodpadów BIORECYKLING (organizacji społecznej zajmującej się problematyką odpadów organicznych i ich przetwarzaniem, recyklingiem i zamianą w energię. Jest to jedyna tego typu organizacja w Polsce, która w swojej historii zorganizowała bardzo poważny projekt edukacyjny na skalę całej Polski). Od wielu lat przedsiębiorczyni. Prezes Zarządu Kancelarii Odpadowej.
Mieszkanka Czernicy wrocławskiej. Mamą trzech młodych Czerniczan – Aleksa, Antosia i Arka. Od wielu lat zaangażowana się w działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Poprzez aktywność w radach rodziców w kilku szkołach trzech synów posiada dobre rozeznanie w szeroko rozumianych problemach szkolnictwa, edukacji, nauczycieli i rodziców. Wspiera aktywność sportową młodzieży, aktywnie działa dla rozwoju różnych dyscyplin lokalnego sportu wśród dzieci i młodzieży : hokej, piłka ręczna, taniec, podnoszenie ciężarów itp.