Logo Koalicji Obywatelskiej

Nauczyciel dyplomowany, pedagog, psycholog. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Kontynuowałam kształcenie na studiach podyplomowych z Psychologii Komunikacji Społecznej, następnie Edukacji Wczesnoszkolnej, Wychowania Przedszkolnego, Informatyki i Ti, a także Organizacji i zarządzania oświatą.

Obecna, popandemiczna kondycja psychiczna dzieci i młodzieży skłoniła mnie do podjęcia kolejnych studiów magisterskich o specjalności psychoterapia.

Od 18 lat jestem w szczęśliwym związku małżeńskim z Piotrem i mam 16 letniego syna Kubę.

Jako nauczyciel działam w związkach zawodowych walcząc o lepszą oświatę. Jestem prezesem ZNP w Zespole Szkół w Urszulinie i członkiem Prezydium Zarządu Powiatowego.

Urodziłam się i mieszkam we Włodawie.