Logo Koalicji Obywatelskiej

ZACHODNIOPOMORSKIE, Szczecin

Anna Nowak

Przynależność do partii: Platforma Obywatelska, członek Zarządu Koła PO w Stargardzie. Kandydowała w
wyborach samorządowych do powiatu.
Wykształcenie – wyższe. Z zawodu magister pielęgniarstwa.
Pochodzi z rodziny robotniczej. Pierwsze szlify zawodowe zdobywała w Złotowie, po uzyskaniu
dyplomu opuściła rodzinną miejscowość Sypniewo i rozpoczęła pracę w Oddziale Intensywnej Terapii
Noworodka w Szczecinie.
Po zawarciu związku małżeńskiego zamieszkała w Stargardzie. Od roku 1997 na stałe związała się z
regionem i ziemią stargardzką.
Jest absolwentem Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Szczecinie.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychologii zarządzania. W roku 2008 uzyskała tytuł specjalisty
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.
Od młodych lat aktywna w środowisku zawodowym. Pracowała na rzecz Samorządu Pielęgniarek i
Położnych przez trzy kadencje.
W latach 2003-2007 IV kadencja komisja ds. DPS, V kadencja w latach 2007-2011 Rada,
Prezydium, komisja POZ i opieki długoterminowej, komisja ds. jakości w ochronie zdrowia, VI kadencja w
latach 2011-2015 komisja ds. jakości w ochronie zdrowia.
Bardzo zaangażowana w rozwój opieki długoterminowej, integruje środowisko zawodowe i ludzi
dobrego serca na rzecz opieki nad pacjentem przewlekle chorym.
Własną działalność rozpoczęła od indywidualnej praktyki pielęgniarskiej. Obecnie kieruje
podmiotami leczniczymi, nadal działając w obszarze opieki długoterminowej i hospicyjnej. Od roku 2016
współwłaściciel przychodni POZ w Szczecinie.
Utożsamiając się z tezą: umieć słuchać to słyszeć potrzeby innych, aktywnie wspiera projekty pomocowe,
jak szlachetna paczka oraz działalność organizacji pozarządowych. Wspomaga osoby indywidualne, które
znalazły się w trudnej sytuacji. Zainteresowana prawami kobiet i dziecka.W uznaniu zasług dla Pomorza Zachodniego odznaczona Srebrną Odznaką Honorową Gryfa
Zachodniopomorskiego. Honorowe Odznaczenie SIPIP pierwszego stopnia 2011r.
Wyróżniona tytułem Pielęgniarki Roku w plebiscycie „Hipokrates” Głosu Szczecińskiego.

Powrót do listy kandydatów

#