Logo Koalicji Obywatelskiej

Magister chemii;  absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium Pedagogicznego na tejże uczelni; ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie w oświacie” oraz „Podstawy przedsiębiorczości” na Politechnice Koszalińskiej, „Prawo Administracyjne i Samorządowe” na Uniwersytecie Szczecińskim, a także Executive Master of Business Administration (MBA) w Collegium Humanum w Warszawie.; w latach 1998 – 2019 nauczycielka chemii w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, następnie w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Kołobrzegu; w latach 2012 -2019 wicedyrektor I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu; od 2011 roku członkini Platformy Obywatelskiej RP, w tym od 2021 roku przewodnicząca kołobrzeskich struktur. Społeczniczka w radzie osiedla Śródmieście w Kołobrzegu. Na przełomie lutego i marca 2022 r. zorganizowała wolontariuszy i osobiście zaangażowała się w pomoc ponad 100 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, którzy przybyli do Kołobrzegu z owładniętej wojną Ukrainy. 

W ramach Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2021 roku członkini Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VIII kadencji, będącej organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.