Logo Koalicji Obywatelskiej

PODLASKIE, Białystok

Anna Augustyn

Anna Augustyn – dr nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka wielu publikacji, głównie na temat problematyki kreowania wizerunku i strategicznej promocji miast, zrównoważonego rozwoju miast, smart cities – inteligentnych miast przyszłości oraz czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, między innymi w Chinach, Singapurze, Anglii, Holandii i Walii. Współautorka licznych strategii dotyczących rozwoju i promocji jednostek samorządu terytorialnego, w tym „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do roku 2030”. Aktualnie pracuje w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na stanowisku Kierownika Zespołu ds. Planowania i Rozwoju. Przewodnicząca Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku oraz Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego obecnej kadencji.

Powrót do listy kandydatów

#