Logo Koalicji Obywatelskiej

Członek Komisji Obrony Narodowej, Podkomisji Stałej ds. Społecznych w Wojsku oraz Polskiego Przemysłu Obronno-Technicznego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP oraz członek 13 Zespołów Parlamentarnych. Jeden z najaktywniejszych parlamentarzystów – ma na swoim koncie 310 interpelacji oraz wiele wystąpień w debatach sejmowych i podczas posiedzeń Komisji. Powierzony mu przez wyborców mandat traktuje z szacunkiem i odpowiedzialnością, o czym świadczy frekwencja na posiedzeniach Sejmu, która wynosi 99,64%.