Logo Koalicji Obywatelskiej

Andrzej Grabek – absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie: Technologia Żywności oraz Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego : Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny . Wójt i Sekretarz Gminy Żółkiewka. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Krasnymstawie. Radny oraz Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego. Wieloletni działacz społeczny i samorządowy, obecnie też prowadzący rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha. Uczestnik wielu projektów w pozyskiwaniu środków krajowych i Unii Europejskiej. Działania swoje koncentruje w rozwoju społeczności lokalnych oraz samorządu terytorialnego .