Logo Koalicji Obywatelskiej

Alicja Szczepańska – radna Miasta Krakowa VIII kadencji. Prezeska Fundacji „Twoja Widzialna Ręka”. Przewodnicząca Rady ds. Bezdomności. Filantrop Roku A. D. 2019. Była policjantka i była kurator społeczna. Były doradca w Miejskim Centrum Informacji Społecznej. Działaczka i aktywistka ruchów na rzecz praw kobiet – była wiceprezeska Stowarzyszenia (S)Prawa Kobiet .Od powstania Ogólnopolskiego Strajku Kobiet uczestniczy aktywnie w protestach oraz utożsamia się z jego postulatami. Sygnatariuszka z ramienia krakowskich ruchów kobiecych Deklaracji krakowskiej opozycji 2018. Uczestniczka ruchów społecznych działających w obronie praworządności, przestrzegania praw człowieka i demokracji.
Od 27 lat pracuje na rzecz pokrzywdzonych i ofiar przestępstw. Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych i działalności pozarządowej na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Wolontariuszka . Członkini Ambasady Współpracy Krakowian oraz Ambasadorka inicjatywy krakowskiego projektu obywatelskiego finansowania zabiegów in vitro z budżetu miasta Krakowa. Założycielka grup wsparcia dla krakowian Razem Raźniej, ekspertka w grupach wsparcia dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób pokrzywdzonych przemocą. Inicjatorka i koordynatorka nieodpłatnego wsparcia dla osób niezamożnych oraz niepełnosprawnych. Szczególny nacisk kładzie na wsparcie w zakresie prawa rodzinnego , karnego oraz naruszania praw pracowniczych osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego a także pozarentowego. Prowadzi warsztaty dla organizacji pozarządowych z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania przemocy, pomocy socjalnej oraz społecznej.
Zależy jej na uwrażliwianiu oraz edukowaniu społeczeństwa o potrzebach osób wykluczonych.