Logo Koalicji Obywatelskiej

Aleksandra Zimnik – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Filologicznego – kierunek filologia polska. Pracuje w chorzowskich placówkach oświatowych: w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego oraz Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego na stanowisku nauczyciela. Radna Miasta Chorzów (VIII kadencji), startowała z okręgu 3, Przewodnicząca Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej, członek Komisji Edukacji.
Laureatka „Nagrody Korczakowskiej”(2012) przyznawanej nauczycielom za wyróżniającą się twórczą pracę edukacyjno-pedagogiczno- kulturalną.
Prywatnie żona muzyka Łukasza Zimnika (flecisty NOSPR) z którym ma córkę Martę.