Logo Koalicji Obywatelskiej

Łodzianka. Politolog, absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego i London School of Economics (LSE), ekspertka ds. humanitarnych. Przez ostatnie 8 lat pracowała niosąc pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych, m.in. w Iraku, Jemenie, Ukrainie. Była szefowa misji PAH w Jemenie, prowadząca zespół odpowiadający na epidemię cholery i zarządzający klinikami w rejonach przyfrontowych, oraz była szefowa misji INTERSOS w Ukrainie, gdzie zbudowała 250-osobowy zespół, który dostarczył pomoc medyczną, psychologiczną i materialną 118 tys. cywilom w potrzebie. Społeczna Pełnomocniczka Prezydent Miasta Łodzi ds. Zaangażowania Obywatelskiego. Wyróżniona nagrodami: KARSKI 2020 „za odwagę cywilną i gotowość do poświęcenia dla innych”, Forbes Polska „25 under 25′′ w kategorii Działalność Społeczna, “Green Hero” BNP Paribas Green Film Festival za „niezłomność w działaniach na rzecz praw człowieka i klimatu”; oraz medalem 600-lecia Łodzi.