Logo Koalicji Obywatelskiej

Jestem wieloletnią nauczycielką języka angielskiego w liceum w Kole.Nauczanie to moja pasja,Kocham kontakt z młodzieżą, edukacyjne wyzwania, które niesie życie i konieczność  ciągłego rozwoju. Wszyscy zapewne znamy cytat: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. To właśnie ta troska o przyszłość naszego kraju , którą determinuje właściwy poziom edukacji skłoniła mnie do zaangażowania się w politykę, aby mieć możliwość wpływu na kształt polskiej oświaty, na naprawienia wszystkich szkód , które w tej oświacie poczyniła partia rządząca. Kolejny temat , któremu poświęcam bardzo dużo uwagi to prawa kobiet. Zapewnienie kobietom i mężczyznom równych szans i możliwości realizacji ich potrzeb oraz aspiracji życiowych w sferze publicznej, życiu zawodowym i osobistym .Uważam, że  kobiety mają przede wszystkim pełne prawo do decydowania o swojej płodności, skutecznej ochrony przed przemocą i partnerskiego modelu rodziny. Prywatnie jestem miłośniczka spędzania czasu wolnego z moja kochaną rodziną- mężem Markiem oraz córkami Justyną i Weroniką. Jako,że jestem osoba bardzo aktywną, moje hobby to podróżowanie, poznawanie nowych ludzi, kultur i obyczajów.