Logo Koalicji Obywatelskiej

ŚLĄSKIE, Bielsko-Biała II (Rybnik)

Agata Żołędziewska

Nazywam się Agata Żołędziewska.  
Urodziłam się 16 stycznia 1973r. w Mikołowie. 
Od roku 1980 do roku 1988 uczęszczałam do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu.  
W latach 1988 – 1991 pobierałam naukę w Zespole Szkół Technicznych, po której uzyskałam tytuł czeladnika w zawodzie ciastkarz. 
W latach 1991 do 1994 uczęszczałam do Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Katowicach, oraz ukończyłam kurs “Księgowość komputerowa” zorganizowany przez ZDZ Katowice. 
W latach 1994 – 2001 pracowałam w firmie “Helplast” na stanowisku operatora maszyn zgrzewających. 
W roku 2001 rozpoczęłam pracę w firmie “Bielenda” na stanowisku Konfekcjoner Kosmetyków i Operator Maszyn.  
W roku 2005 urodziłam pierwsze dziecko, a następnie rozpoczęłam pracę na stanowisku dyspozytora w PGKiM Łaziska Górne.  
Po urodzeniu drugiego dziecka w roku 2011 z powodu likwidacji stanowiska dyspozytora i ze względów rodzinnych, zostałam zmuszona do porzucenia dotychczasowej pracy.  
Od tamtej pory zajęłam się wychowywaniem dzieci. 
Dwa lata temu, rozpoczęłam pracę jako pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej w Orzeszu Jaśkowicach. Jest to praca, w której czuję się spełniona.

Powrót do listy kandydatów

#