Logo Koalicji Obywatelskiej

Połomia (powiat strzyżowski) – pracownik samorządowy, auditor wewnętrzny, przewodnicząca Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (przy Urzędzie Miasta Rzeszowa), ławnik Sądu Okręgowego w Rzeszowie.