Logo Koalicji Obywatelskiej

Nazywam się Adriana Machowiak. W Lesznie się wychowałam, bawiłam i wykształciłam. Jestem absolwentką prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 26 Szkoły Liderów Politycznych. Pracuję na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza pracą zawodową staram się być aktywna lokalnie. Od 2018 roku jestem radną rady miejskiej Leszna.
Staruję do Sejmu RP, bo czas przywrócić normalność. Polska w wielu obszarach stoi na głowie. Postawmy ją na nogi! Edukacja, prawa człowieka, praworządność – te obszary cierpią najbardziej.
Jestem aktywistką, organizatorką lokalnych protestów, również Strajku Kobiet, jestem działaczką na rzecz:
praw kobiet,
praw mniejszości,
praw równościowych i prodemokratycznych.

Zależy mi:
na przywróceniu refundacji in vitro, najskuteczniejszej metody leczenia niepłodności ( z trzyletniego programu 2013 -2016 roku urodziło się w sumie 21 666 dzieci). Byłam inicjatorką uchwały o dofinansowanie in vitro w Lesznie.
na powrocie do praworządności,
stworzeniu warunków do uruchomienia pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy. Chodzi łącznie o ponad 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek., z unijnego funduszu na odbudowę gospodarki po pandemii, na które czekają lokalne społeczności.
zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Polski. Polska ma być bezpieczna nie tylko dla Polaków, ale również dla Polek.
w każdej kwestii kobieta powinna mieć wybór i wpływ na swoje życie. Każda kobieta w ciąży – niezależnie od wieku – powinna mieć dostęp do szerokiego katalogu badań, najnowocześniejszych nieinwazyjnych testów prenatalnych wykonywanych w publicznych gabinetach; należy zlikwidować rejestr ciąż, utworzyć w każdej gminie żłobki publiczne oraz gabinety ginekologiczne „bez klauzuli sumienia” bez względu na światopogląd – każda pacjentka ma znaleźć w nim pomoc, chcę zadbać o aktywizację kobiet po urlopie macierzyńskim i wyrównaniu płac pomiędzy kobietami i mężczyznami.
poprawie w obszarze ochrony zdrowia: będę dążyć do przekazywania 8% PKB na ochronę zdrowia, ponieważ pozwoli to podnieść standard świadczeń NFZ, skrócić czas oczekiwania na wizytę u lekarza-specjalisty i pomoże oddłużyć szpitale.
realnym wsparciu dzieci i młodzieży: należy zwiększyć udział nakładów finansowych na pomoc psychologiczną i psychiatryczną ze szczególnym naciskiem na leczenie dzieci i młodzieży
wsparciu osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów: należy zreformować system orzecznictwa, tak aby precyzyjnie określał potrzeby osób z niepełnosprawnościami; przede wszystkim należy znieść obowiązek całkowitej rezygnacji z zatrudnienia w kontekście dostępu do świadczeń związanych z opieką.
Polska stoi na głowie. Postawmy ją na nogi!