Logo Koalicji Obywatelskiej

Adam Fedeńczak- absolwent Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie. Od 33 lat prowadzę własną działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. W latach 1994 do 2006 pełniłem mandat Radnego Rady Miejskiej w Nowogardzie . Od 2006 do 2010 byłem Radnym Rady Powiatu w Goleniowie. Obecnie jestem Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego gdzie pełnię funkcję wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej. Angażując się w wiele obszarów życia społecznego pełniłem funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goleniowie. Aktywnie wspieram działalność organizacji społecznych min: PCK, Caritas, Honorowych Dawców Krwi.
Decyzja o kandydowaniu do Sejmu RP jest konsekwencją mojej dotychczasowej aktywności zawodowej i samorządowej. Doświadczenie i zdobytą wiedzę , chcę wykorzystać będąc Waszym reprezentantem w Sejmie RP.
Będę zabiegał przede wszystkim o sprawy dla Naszego regionu. Chcę być bliżej Was drodzy Państwo, chcę by Wasz głos był lepiej słyszany i szanowany.

Dlatego proszę Państwa o oddanie na mnie głosu w dniu wyborów parlamentarnych.

Adam Fedeńczak