Logo Koalicji Obywatelskiej
Anna Brzezińska

Anna Brzezińska

Jako Radna Sejmiku Mazowsza podwarszawskich powiatów przez tą kadencję inicjowałam wiele działań, wspierając różne grupy społeczne: seniorów, dzieci i młodzież, Koła gospodyń wiejskich, przedsiębiorców, czy ochotnicze straże pożarne.Jako przewodnicząca Komisji Rozwoju...