Logo Koalicji Obywatelskiej

Lubuskie

Zofia Szarejko-Michalska

Od urodzenia związana z woj. lubuskim. Po ukończeniu studiów  przez16 lat pracowała jako nauczycielka w Zespole Szkól  Rolniczych. Przez prawie trzy kadencje dyrektorka szkoły podstawowej. Była również pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach. Obecnie jest Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracuje z ponad 60 podmiotami  na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym.  Ukończyła cztery studia podyplomowe, ostatnie w tym roku.

Zaangażowana społecznie: utworzyła pierwsze w powiecie klasy integracyjne w szkole masowej,   od wielu lat jest Przewodniczącą Koła Platformy Obywatelskiej, wiceprezesem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, wspiera działalność Towarzystwa Kresowego, działa na rzecz lokalnej  społeczności.  Jej życie jest kształtowane przez ciągłą pracę na rzecz likwidacji barier ograniczających człowieka,  powodujących jego wyalienowanie.

Powrót do listy kandydatów

#