Logo Koalicji Obywatelskiej

Opolskie

Zbigniew Ziółko

Menadżer i animator kultury, od 1990 roku zawodowo i społecznie związany z samorządem. W 1998 roku został po raz pierwszy radnym Sejmiku Województwa Opolskiego i działa w nim do dzisiaj. Jako wieloletni przewodniczący sejmikowej komisji finansów jest współautorem wielu projektów, zrealizowanych zarówno z budżetu województwa, jak i funduszy unijnych, dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, edukacji, transportu, drogownictwa i wielu innych dziedzin życia. Jest zwolennikiem wprowadzania w życie najnowocześniejszych technologii i rozwiązań, które pomogą nadążyć za zmianami..
Mąż Basi, tato Julity i Maćka, kocha rodzinę, góry, żeglarstwo, fotografię i gotowanie.

Powrót do listy kandydatów

#