Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 5

Wojciech Król

Jest absolwentem Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Kształcił się również na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Swoją pracę rozpoczął w miejskich instytucjach kultury, następnie pracował w radio oraz telewizji. W latach 2010-2014 był dyrektorem kancelarii Prezydenta Miasta Mysłowice, gdzie odpowiadał za kierowanie promocją miasta, politykę informacyjną oraz realizację wydarzeń. W latach 2014-2015 był dyrektorem gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego. W latach 2015-2019 pełnił mandat Posła na Sejm RP VIII kadencji z listy Platformy Obywatelskiej – był w tym czasie członkiem parlamentarnej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; pracował również w pięciu Zespołach Parlamentarnych. W 2019 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, zostając Posłem na Sejm RP IX kadencji z listy Kolacji Obywatelskiej PO .N IPL Zieloni. Zasiadał w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich iImmunitetowych. W 2023 roku uzyskał kolejną poselską reelekcję kandydując z list Koalicji Obywatelskiej. W obecnej kadencji Sejmu jest wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zasiada w Komisji Kultury i Środków Przekazu, której jest wiceprzewodniczącym, a także w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisji Ustawodawczej.

Powrót do listy kandydatów

#