Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 4

Witold Pahl

Witold Pahl urodził się 7 grudnia 1961 roku we Wrocławiu, ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest doktorem nauk prawnych. 
Orzekał w sądach rejonowych w Gorzowie Wielkopolskim i Słubicach, następnie pracował jako radca prawny.
W 2006 roku został Radnym Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a rok później Posłem na Sejm RP. W Sejmie zasiadał w wielu w komisjach prawnych, w tym przewodniczył Komisji Konstytucyjnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej. Wielokrotnie reprezentował Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym. Reprezentował także polski parlament w Krajowej Radzie Prokuratury i Krajowej Radzie Sądownictwa. 
W 2015 roku objął stanowisko sędziego Trybunału Stanu, pełniąc tę funkcję do 2023 roku. Pomiędzy 2016 a 2018 rokiem pełnił funkcję wiceprezydenta Warszawy. 
W 2023 roku został Posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie reprezentuje Grupę Europejskiej Partii Ludowej. Pracuje w Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Prawnej. W pracy zawsze kieruje się zasadą równości wobec prawa i ochroną ludzkiej godności.

Powrót do listy kandydatów

#