Logo Koalicji Obywatelskiej

Małopolskie

Tomasz Klimek

Kryniczanin, inżynier, miłośnik Sądecczyzny, sportu i turystyki, Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju. Wykształcenie wyższe i biznesowe (MBA). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, opracowywaniu planów marketingowo-sprzedażowych, budżetowaniu, kontroli merytorycznej i administracyjnej, w tym jako członek rad nadzorczych. Zarządza samodzielną instytucją kultury jednocześnie pozyskując środki zewnętrzne z funduszy krajowych, zagranicznych i unijnych. Jest organizatorem Festiwalu im. Jana Kiepury i miłośnikiem kultury wysokiej, współpracuje z instytucjami kultury z całej Polski. Stale podnosi poziom artystyczny tworzonego program kulturalnego, angażuje w swoje działania lokalną społeczność realizując tym samym zasadę partycypacji mieszkańców w życiu gminy.

Powrót do listy kandydatów

#